Polub Nas na Facebooku!

WARUNKI ZAKUPU (REGULAMIN)

(kliknij wybrany punkt, aby rozwinąć)

 1. Zakupów mogą dokonywać wyłącznie firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą (posiadające REGON). Natomiast osoby prywatne chcące dokonać zakupu w firmie CartPoland muszą przesłać skan dowodu osobistego.
 2. Zawartość witryny internetowej www.CartPoland.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej).
 3. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej www.CartPoland.pl są podane w złotych polskich netto.

Zamówienia można składać:

 1. drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@CartPoland.pl oraz telefonicznie w godzinach pracy biura handlowego .
 2. Aby sfinalizować zamówienie Klient (Nabywca) jest zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia, a następnie odesłania go drogą e-mailową na adres: biuro@CartPoland.pl.
 3. Złożone przez Klienta (Nabywcę) zamówienie realizowane jest w firmie CartPoland od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez firmę CartPoland dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą.
 1. Projekt w programie graficznym na komputer klasy PC (Corel Draw, format PDF).
 2. Wymiary projektu: 86 x 54 mm plus po dwa milimetry spadów na każdą stronę karty.
 3. Ważne elementy graficzne karty (np. napisy, lago itp.) w odległości co najmniej 2 mm od krawędzi wykrawania (w procesie produkcji mogą wystąpić przesunięcia i możliwość ucinania w/w elementów).
 4. Wszystkie czcionki zamienione na krzywe.
 5. Rozdzielczość: 300 dpi, W takiej rozdzielczości przekazywane są pliki do naświetlania klisz. Jeżeli projekt ma większą rozdzielczość to musi zostać zamieniony na 300 dpi, (należy zwrócić uwagę na fakt, iż po zamianie projekt może mieć gorszą jakość).
 6. Żądana w projekcie kolorystyka karty powinna być zgodna z paletą wg. której będą drukowane karty:
  • Drukujemy karty według dwóch systemów: Cmyk i Pantone;
  • Jeżeli karty drukowane są z Cmyka to projekt też mysi być wykonany w Cmyku (nie w RGB, RAL, Pantone);
  • Jeżeli karty drukowane są wg. skali Panotne to kolory w projekcie również muszą być zadane wg. tej palety;
  • Przejście z jednej palety na inną może powodować zmiany w kolorystyce projektu (karty), wobec tego nie możemy sami ingerować w projekt.
 1. na podstawie dostarczonych przez klienta wszystkich potrzebnych materiałów wynosi 50,00 zł netto, w tym wszelkie niezbędne poprawki.
 2. wykonanie pełnego projektu od podstaw wynosi 200,00 zł netto, w tym wszelkie niezbędne poprawki.
 1. Zamówienia towaru dostępnego w firmie CartPoland realizowane są w najszybszym możliwym terminie,
  • druk termotransferowy oraz retransferowy trwa od 1-5 dni (w zależności od wielkości nakładu), od momentu zaakceptowania projektu;
  • druk offsetowy około 10 dni roboczych, w przypadku większych nakładów okres ten może się wydłużyć do 3/4 tygodni;
  • sitodruk około 10-12 dni roboczych;
  • offset UV ok. 12-14 dni.
  • istnieje możliwość wykonania realizacji w terminie 1 tygodnia – cena ustalana indywidualnie.
 2. Towar dostępny na zamówienie będzie sprowadzony dla Klienta wraz z najbliższą dostawą od danego dostawcy, bądź indywidualnie, jednak w takim przypadku do faktury Klienta zostaną doliczone koszty transportu od danego dostawcy do siedziby firmy CartPoland.
 3. Terminy realizacji zamówień na stronie www.CartPoland.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Terminy realizacji druku określone na stronach serwisu mogą ulegać nieznacznemu wydłużeniu lub skróceniu i należy traktować je jako orientacyjne.
 4. Jeśli wybrano formę płatności "Przelew Bankowy" zamówienie jest realizowane po spełnieniu następujących warunków:
  • płatność zostanie potwierdzona poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu lub zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym CartPoland.
  • Klient dostarczy prawidłowo przygotowane pliki, określające wszystkie żądane parametry zlecenia.
 5. Za pierwszy dzień realizacji zamówienia uważa się dzień roboczy, w którym oba powyższe warunki zostaną spełnione.
 6. Zamówienia mogą być składane na terenie całej Polski oraz za granicą.
 7. CartPoland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.
 1. Do każdego zakupionego w firmie CartPoland produktu standardowo jest dołączana faktura VAT.
 2. Nie ma możliwości wystawienia paragonu fiskalnego.
 3. W momencie składania zamówienia należy podać prawidłowe dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.
 4. Nie ma możliwości zmiany danych Nabywcy na fakturze po jej wystawieniu.
 1. Pobranie - Poczta lub kurier wydając towar Klientowi przyjmuje równocześnie wskazaną opłatę (wartość brutto zamówienia plus opłata za doręczenie wraz z pobraniem) – ta forma płatności dostępna jest dla stałych klientów CartPoland po uzgodnieniu z biurem handlowym.
 2. Przelew - wpłata zgodnie z fakturą proforma na konto sprzedawcy odpowiednio powiększona o ww. koszty dostawy, traktowana jako przedpłata za towar, który wysyłany jest po wpłynięciu pieniędzy na konto.
 3. Przelew z odroczonym terminem płatności – tylko dla stałych klientów.
 1. Dostawa towaru odbywa się:
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • za pośrednictwem firm kurierskich;
 2. Opłaty za przesyłkę naliczane są wg stawek Poczty oraz firm kurierskich w zależności od wielkości przesyłki oraz wybranej formy płatności.
 1. Zlecenia realizowane są ściśle według danych dostarczonych przez Klienta.
 2. CartPoland weryfikuje wyłącznie rozmiar projektu i jego kolorystykę. CartPoland nie wprowadza poprawek, nie weryfikuje poprawności merytorycznej, językowej, jak również nie wprowadza jakichkolwiek innych modyfikacji do dostarczonych plików.
 3. CartPoland gwarantuje jakość kart plastikowych określoną w międzynarodowych przepisach norm jakości ISO.
 4. Druk odbywa się zgodnie z normami wyjściowej konwersji kolorystycznej CMYK z zastosowaniem technologii produkcji wynikającej z zamówionego nakładu.
 5. CartPoland nie odpowiada za ewentualne rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta, a kolorystyką druku.
 6. CartPoland nie odpowiada za błędy i rozbieżności w druku, wynikające z zastosowania w projektach kolorystyki Pantone.
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w chwili odbioru, stosownie do przepisów prawa przewozowego. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi przedsiębiorstwo przewozowe.
 2. Reklamacje dotyczące jakości kart mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnej, podając dane Nabywcy, podpisaną kopię faktury oraz opis wady.
 3. Klient winien dostarczyć reklamowany towar do CartPoland
 4. Reklamacja dotycząca jakości kart zostanie odrzucona jeżeli Klient nie dostarczy całego nakładu w wymaganym terminie, jak też nie spełni pozostałych wymogów opisanych powyżej.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez CartPoland reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a CartPoland poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. Wiadomość zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 6. W przypadku odrzucenia reklamacji CartPoland powiadomi Klienta o konieczności wniesienia określonej kwoty na pokrycie kosztów za dostarczenie i ponowne wysłanie reklamowanego towaru. Ponowna wysyłka nastąpi po uprzednim dokonaniu płatności za dostawę.
 1. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, itp.
 2. Dane zbierane podczas procesu składania zamówienia oraz transakcji zakupu nie będą udostępnione osobom trzecim.
 3. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie należnej zapłaty za zamówiony towar oraz jego wysłanie.

Zapraszamy do składania zamówień e-mailem lub telefonicznie.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE